ΧΝΑ: Μπορεί το eGFR/η αλβουμινουρία να προβλέψει τους μελλοντικούς κινδύνους για περιφερική αρτηριακή νόσο;

Μια συνεργατική μετα-ανάλυση κοορτών που περιλαμβάνονταν στην Κοινοπραξία Πρόγνωσης Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium)
Μια συνεργατική μετα-ανάλυση κοορτών που περιλαμβάνονταν στην Κοινοπραξία Πρόγνωσης Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium)