Αντισύλληψη Σήμερα

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκατάσταση Αντισύλληψη Σήμερα

Θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιαδήποτε σελίδα του Univadis

Αυτή η μικρή έκδοση έχει αναγνωριστεί ως το χρυσό πρότυπο - οδηγός στην αντισυλληπτική πρακτική. Συνοψίζει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους αντισύλληψης και τους διάφορους παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν κατά τη χρήση τους, μαζί με χρήσιμες συμβουλές προς τον γενικό γιατρό.

Σχετικές εφαρμογές

Επιστροφή στην κορυφή