Διαφορική διάγνωση: Μια αλγοριθμική προσέγγιση

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκατάσταση Διαφορική Διάγνωση

Θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιαδήποτε σελίδα του Univadis

Οι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Γενικευμένες Διαταραχές.
2. Διαταραχές από το Αναπνευστικό.
3. Διαταραχές από το Καρδιαγγειακό Σύστημα.
4. Γαστρεντερικές Διαταραχές.
5. Διαταραχές από το Ουροποιητικό.
6. Διαταραχές Οξεοβασικής ισορροπίας και Ηλεκτρολυτών.
7. Αιματολογικές Διαταραχές.
8. Νευρολογικές Διαταραχές.
9. Ενδοκρινολογικές Διαταραχές.
10. Διαταραχές από το Δέρμα.
11.Διαταραχές από το Μυοσκελετικό Σύστημα.

Σχετικές εφαρμογές

Επιστροφή στην κορυφή