Γηριατρική Εγχειρίδιο Αναφοράς, 10η έκδ. ΕΛΕΓΕΙΑ

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκατάσταση Γηριατρική

Θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιαδήποτε σελίδα του Univadis

Προσφέρει εργαλεία αξιολόγησης, συνιστώμενες διαγνωστικές εξετάσεις και στατηγικές αντιμετώπισης που περιλαμβάνουν φαρμακολογική και μη φαρμακολογική θεραπεία. Οι πίνακες και οι καταστάσεις φαρμάκων έχουν σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν τη συνταγογράφηση. Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να ελαττωθεί στο ελάχιστο ο απαιτούμενος χρόνος του γιατρού για τον εντοπισμό των απαραίτητων πληροφοριών για τη λήψη των αποφάσεων.

Σχετικές εφαρμογές

Επιστροφή στην κορυφή