Λιπίδια και Αθηροσκλήρωση

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκατάσταση Λιπίδια και Αθηροσκλήρωση

Θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιαδήποτε σελίδα του Univadis

Το βιβλίο αυτό θα φανεί χρήσιμο σε όλους τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο του μεταβολισμού των λιπιδίων και την αθηροσκλήρωση, σε αυτούς που αναζητούν καλύτερη κατανόηση του μεταβολισμού των λιπιδίων και των λιποπρωτεΐνών, σε όσους ερευνούν νέους φαρμακευτικούς στόχους καθώς και σε εκείνους που διερευνούν τη σημασία νέων δεικτών καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι συγγραφείς Packard και Rader συγκέντρωσαν συνεισφορές από ειδικούς στο χώρο του μεταβολισμού των λιπιδίων και την αθηροσκλήρωση. Τα κεφάλαια προσφέρουν σύγχρονες ανασκοπήσεις, καθώς και κριτική προσέγγιση της δυναμικής των νέων προσεγγίσεων στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Το βιβλίο αυτό το οποίο παρουσιάζει την αξιοποίηση της βασικής έρευνας σε φαρμακοθεραπευτικές εφαρ­μογές θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε αναγνώστη που θέλει να προσεγγίσει την αθηροσκληρωτική διαδικασία.

Σχετικές εφαρμογές

Επιστροφή στην κορυφή