Νόσοι του Αναπνευστικού

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκατάσταση Νόσοι Αναπνευστικού

Θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιαδήποτε σελίδα του Univadis

Η απεικονιστική διάγνωση δεν αναγνωρίζει την φύση αυτής της σκιάς αλλά βοηθά ως πρώτο βήμα στην ταξινόμηση των χαρακτηριστικών της σκιάς σε πρότυπα πριν από την εφαρμογή ειδικών τεχνικών για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Σ’ αυτό το βιβλίο τα απεικονιστικά ευρήματα έχουν ταξινομηθεί σε 20 πρότυπα και έχει γίνει προσπάθεια να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά αυτών των απεικονιστικών προτύπων ανάλογα με τη νόσο.

Σχετικές εφαρμογές

Επιστροφή στην κορυφή