Συμπτώματα στο Φαρμακείο

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκατάσταση Συμπτώματα

Θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιαδήποτε σελίδα του Univadis

Η δύναμη αυτού του βιβλίου ήταν πάντα η προσέγγισή του με βάση τις ενδείξεις. Τα ευρήματα των νέων συστηματικών ανασκοπήσεων για τις δημοσιευμένες ενδείξεις σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές αντιμετώπισης που βασίζονται στις ενδείξεις, έχουν ενσωματωθεί και εκσυγχρονιστεί σε όλο το βιβλίο. Σχετικά με τις προηγούμενες εκδόσεις, έχουν ληφθεί θετικά και εποικοδομητικά σχόλια και προτάσεις από φαρμακοποιούς (προπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευμένους και αδειούχους φαρμακοποιούς) και έγινε προσπάθεια το παρόν βιβλίο να διαμορφωθεί με βάση τις προτάσεις τους. Οι φωτογραφίες των δερματικών παθήσεων είναι νέες σε αυτή την έκδοση και ενσωματώθηκαν σε ανταπόκριση των αιτημάτων τους. Προστέθηκαν επίσης περισσότερες αφηγήσεις από τους ασθενείς και συμπεριλήφθηκε το πλαίσιο λήψης απόφασης πιο συχνά.

Σχετικές εφαρμογές

Επιστροφή στην κορυφή