Η Υπερηχογραφία στη Γυναικολογία και στη Μαιευτική

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκατάσταση Υπερηχογραφία

Θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιαδήποτε σελίδα του Univadis

Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου Η Υπερηχογραφία στη Γυναικολογία και στη Μαιευτική έγινε μελέτη και επεξεργασία όλων των νεότερων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τον προγεννητικό έλεγχο των συγγενών λοιμώξεων. Στο κεφάλαιο της υπερηχογραφικής απεικόνισης της πυέλου συμπεριλαμβάνεται και η απεικόνιση των σαλπίγγων με σκιαγραφικό, η οποία τα τελευταία χρόνια περιόρισε τη χρήση παλαιών ακτινολογικών μεθόδων, προσφέροντας αξιόπιστα συμπεράσματα στα πλαίσια του ελέγχου της γυναικείας υπογονιμότητας. Σήμερα, οι επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι είναι πλέον αποτέλεσμα, κυρίως, των υπερηχογραφικών ευρημάτων και όχι ένδειξη λόγω της ηλικίας της εγκύου. Σε αυτή την εξέλιξη δίδεται επίσης ιδιαίτερη σημασία στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου.

Σχετικές εφαρμογές

Επιστροφή στην κορυφή