Εκπαιδευτικός Άτλας της Απεικόνισης Θώρακα

Εγκατάσταση εφαρμογής

Εγκατάσταση Απεικόνιση Θώρακα

Θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή από οποιαδήποτε σελίδα του Univadis

Διαφοροδιάγνωση πολλών νόσων και αναπτυσσόμενων βλαβών. Σημαντικά στοιχεία και παγίδες στις ανατομικές και κλινικές έννοιες.

Σχετικές εφαρμογές

Επιστροφή στην κορυφή