Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα Athena CMEs Center, μια σύγχρονη, επιστημονική πλατφόρμα για όλους τους Επαγγελματίες Υγείας με σκοπό την εύκολη, άμεση και οικονομική πρόσβαση στην επιστημονική εκπαίδευση και μοριοδότηση.