Είναι η μακροπρόθεσμη χορήγηση λευκωματίνης αποτελεσματική στη μη αντιρροπούμενη κίρρωση;

Αποτελέσματα από μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, παράλληλη, ανοικτής επισήμανσης, πραγματική δοκιμή σε 33 πανεπιστημιακά και μη πανεπιστημιακά ιταλικά νοσοκομεία
Αποτελέσματα από μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, παράλληλη, ανοικτής επισήμανσης, πραγματική δοκιμή σε 33 πανεπιστημιακά και μη πανεπιστημιακά ιταλικά νοσοκομεία