Επιπτώσεις της μέσης πρόσληψης νατρίου στην καρδιαγγειακή νόσο ή τον θάνατο

PURE: Μια μελέτη επιδημιολογικής κοόρτης μεγάλης κλίμακας αξιολόγησε 168.067 άτομα
PURE: Μια μελέτη επιδημιολογικής κοόρτης μεγάλης κλίμακας αξιολόγησε 168.067 άτομα