Έξαρση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Απρίλιος-Μάιος 2018

Επιδημιολογική μελέτη: Συνόψιση των πρώιμων φάσεων της έξαρσης και των μέτρων ανταπόκρισης στις 30 Μαΐου 2018
Επιδημιολογική μελέτη: Συνόψιση των πρώιμων φάσεων της έξαρσης και των μέτρων ανταπόκρισης στις 30 Μαΐου 2018