Μπορεί η φυσική δραστηριότητα να μειώσει τη θνησιμότητα και τα καρδιαγγειακά συμβάματα;

Προοπτική μελέτη κοόρτης με τη συμμετοχή άνω των 130.000 ατόμων από 17 διαφορετικές χώρες
Προοπτική μελέτη κοόρτης με τη συμμετοχή άνω των 130.000 ατόμων από 17 διαφορετικές χώρες