Ποιος είναι ο βέλτιστος χρόνος για επεμβατική στρατηγική σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο;

Αποτελέσματα από μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCT)
Αποτελέσματα από μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCT)