Σχετιζόμενες με στατίνες ανεπιθύμητες ενέργειες: επιβλαβή αποτελέσματα εικονικού φαρμάκου (nocebo effects)

Υπερβάλλουσες, σχετιζόμενες με μύες ανεπιθύμητες ενέργειες στη μη τυφλοποιημένη φάση της δοκιμής
Υπερβάλλουσες, σχετιζόμενες με μύες ανεπιθύμητες ενέργειες στη μη τυφλοποιημένη φάση της δοκιμής