Βελτιώνει η διαδερμική στεφανιαία αγγειοπλαστική τον χρόνο άσκησης των ασθενών με σταθερή στηθάγχη;

Μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή
Μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή