Υπέρταση: Νέα τετραπλή συνδυαστική θεραπεία με ένα τέταρτο δόσης εμφανίζει ένα πολλά υποσχόμενο αποτέλεσμα

Τυχαιοποιημένη δοκιμή ενός τετραπλού χαπιού που περιέχει εξαιρετικά χαμηλή δόση τεσσάρων συνήθων φαρμάκων μείωσης της αρτηριακής πίεσης
Τυχαιοποιημένη δοκιμή ενός τετραπλού χαπιού που περιέχει εξαιρετικά χαμηλή δόση τεσσάρων συνήθων φαρμάκων μείωσης της αρτηριακής πίεσης