Αποτελεσματικότητα του διδύναμου εμβολίου έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων

Ευρήματα από μια 7ετή συγχρονική μελέτη
Ευρήματα από μια 7ετή συγχρονική μελέτη