Εντεροβακτηριακά που παράγουν εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες: υψηλός κίνδυνος προσβολής και εξάπλωσης από διεθνείς ταξιδιώτες

Η Μελέτη COMBAT: μια προοπτική, πολυκεντρική μελέτη κοόρτης
Η Μελέτη COMBAT: μια προοπτική, πολυκεντρική μελέτη κοόρτης