Έλεγχος αίματος με PCR για ανίχνευση του εντεροϊού σε εμπύρετους παιδιατρικούς πληθυσμούς

Ευρήματα από μια προοπτική, πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης σε 35 παιδιατρικά τμήματα και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 16 γαλλικά νοσοκομεία
Ευρήματα από μια προοπτική, πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης σε 35 παιδιατρικά τμήματα και τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 16 γαλλικά νοσοκομεία