Λοίμωξη από τριχουρίδα: Αποτελεσματικότητα της μοξιδεκτίνης ως μονοθεραπεία και συγχορηγούμενη

Μια τυχαιοποιημένη, μονά τυφλή δοκιμή μη κατωτερότητας αξιολόγησε εφήβους ηλικίας 12–18 ετών
Μια τυχαιοποιημένη, μονά τυφλή δοκιμή μη κατωτερότητας αξιολόγησε εφήβους ηλικίας 12–18 ετών