Νόσος από Hib: Είναι το εξαδύναμο εμβόλιο DTPa-HBV-IPV/Hib τόσο αποτελεσματικό όσο ο πενταδύναμος συνδυασμός του;

Τα ευρήματα συνιστούν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώθηκε με την αύξηση της ηλικίας
Τα ευρήματα συνιστούν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώθηκε με την αύξηση της ηλικίας