Οι επιπτώσεις της λοίμωξης από τον ιό Ζίκα στα χαρακτηριστικά του σπέρματος

Η μελέτη διερευνά τα χαρακτηριστικά του σπέρματος για 120 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων
Η μελέτη διερευνά τα χαρακτηριστικά του σπέρματος για 120 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων