Οι ιθαγενείς της Αυστραλίας εμφανίζουν έξαρση της παρωτίτιδας παρά την υψηλή εμβολιακή κάλυψη

Ευρήματα από μια μελέτη επιτήρησης με βάση τον πληθυσμό
Ευρήματα από μια μελέτη επιτήρησης με βάση τον πληθυσμό