Παράμετροι μέτρησης της χρήσης αντιβιοτικών στην παγκόσμια κοινότητα παιδιών με βάση την ταξινόμηση «Access, Watch, Reserve» (AWaRe) του ΠΟΥ

Ανάλυση των χονδρικών πωλήσεων αντιβιοτικών σε 70 χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος το 2015
Ανάλυση των χονδρικών πωλήσεων αντιβιοτικών σε 70 χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος το 2015