Τριχομονίαση: Είναι η 7ήμερη θεραπεία με μετρονιδαζόλη καλύτερη από την εφάπαξ δόση μετρονιδαζόλης;

Ευρήματα από μια πολυκεντρική, ανοιχτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή σε 623 αρνητικές στον HIV, μη έγκυες γυναίκες με τριχομονίαση
Ευρήματα από μια πολυκεντρική, ανοιχτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή σε 623 αρνητικές στον HIV, μη έγκυες γυναίκες με τριχομονίαση