Νόσος Parkinson: Ωφέλιμη η υποθαλαμική διέγερση μαζί με την ιατρική θεραπεία

Δευτερεύουσα ανάλυση μιας ανοιχτής επισήμανσης τυχαιοποιημένης δοκιμής
Δευτερεύουσα ανάλυση μιας ανοιχτής επισήμανσης τυχαιοποιημένης δοκιμής