Πολλαπλή σκλήρυνση: Είναι η απομυελίνωση λευκής ουσίας του εγκεφάλου και η νευρωνική εκφύλιση του φλοιού ανεξάρτητα συμβάντα;

Ευρήματα από μια αναδρομική μελέτη που συγκρίνει την τυπική και την φλοιομυελική πολλαπλή σκλήρυνση
Ευρήματα από μια αναδρομική μελέτη που συγκρίνει την τυπική και την φλοιομυελική πολλαπλή σκλήρυνση