Συνδέεται η ιπποκαμπική ατροφία με την εναπόθεση της TDP-43;

Οι αυξημένοι ρυθμοί της TDP-43 που συσχετίζεται με ιπποκαμπική ατροφία μπορεί να ανιχνευτούν 10 έτη πριν τον θάνατο
Οι αυξημένοι ρυθμοί της TDP-43 που συσχετίζεται με ιπποκαμπική ατροφία μπορεί να ανιχνευτούν 10 έτη πριν τον θάνατο