Ομαδοποίηση του διαβήτη που εμφανίζεται σε ενήλικες σε νέες υποομάδες για την πρόγνωση των διαβητικών επιπλοκών υψηλού κινδύνου

Η νέα επιμέρους διαστρωμάτωση καθοδηγεί τη θεραπεία και βελτιώνει την πρόβλεψη της έκβασης
Η νέα επιμέρους διαστρωμάτωση καθοδηγεί τη θεραπεία και βελτιώνει την πρόβλεψη της έκβασης