Στρατηγικές πρόβλεψης της εξέλιξης του προδιαβήτη σε ΔΤ2

Μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης σε πραγματικές συνθήκες στις ΗΠΑ υπέβαλε σε διαλογή 1.769 προδιαβητικούς ασθενείς
Μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης σε πραγματικές συνθήκες στις ΗΠΑ υπέβαλε σε διαλογή 1.769 προδιαβητικούς ασθενείς