Συσχετίζονται οι βιοδείκτες λινολεϊκό οξύ και αραχιδονικό οξύ με νέες περιπτώσεις του διαβήτη τύπου 2;

Ευρήματα από τη διεθνή συνεργασία 20 προοπτικών κοορτών
Ευρήματα από τη διεθνή συνεργασία 20 προοπτικών κοορτών