Βοηθά η θεραπεία της περιοδοντίτιδας τους ασθενείς με ΣΔ2 να διαχειριστούν τα επίπεδα σακχάρου του αίματός τους;

Ευρήματα από μια μονοκεντρική, παράλληλων ομάδων, τυφλοποιημένη ως προς τον ερευνητή, τυχαιοποιημένη δοκιμή διάρκειας 12 μηνών
Ευρήματα από μια μονοκεντρική, παράλληλων ομάδων, τυφλοποιημένη ως προς τον ερευνητή, τυχαιοποιημένη δοκιμή διάρκειας 12 μηνών