Η χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης στην μετεγχειρητική φροντίδα καρδιοχειρουργικών ασθενών

Ευρήματα από δεδομένα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων από γερμανικό κέντρο καρδιαγγειακών νόσων τριτοβάθμιας περίθαλψης για ενήλικες ασθενείς
Ευρήματα από δεδομένα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων από γερμανικό κέντρο καρδιαγγειακών νόσων τριτοβάθμιας περίθαλψης για ενήλικες ασθενείς