Ινωτική διάμεση πνευμονοπάθεια: είναι η φορητή συσκευή παροχής οξυγόνου μια αποτελεσματική παρέμβαση;

Δοκιμή AmbOx: Μια προοπτική, ανοικτής επισήμανσης, μεικτής μεθόδου, διασταυρούμενη, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική δοκιμή
Δοκιμή AmbOx: Μια προοπτική, ανοικτής επισήμανσης, μεικτής μεθόδου, διασταυρούμενη, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική δοκιμή