Παράγοντες πρόβλεψης των τροχιών της πνευμονικής λειτουργίας στην παιδική ηλικία που συνδέονται με τη ΧΑΠ

Η Διαχρονική Μελέτη για την Υγεία στην Τασμανία αξιολόγησε 2438 ασθενείς
Η Διαχρονική Μελέτη για την Υγεία στην Τασμανία αξιολόγησε 2438 ασθενείς