Ποιο σύστημα ταξινόμησης προβλέπει καλύτερα τη θνησιμότητα ανεξαρτήτως αιτίας: το GOLD 2017 ή οι προηγούμενες εκδόσεις;

Ευρήματα από μια μελέτη κοόρτης σε εθνικό επίπεδο
Ευρήματα από μια μελέτη κοόρτης σε εθνικό επίπεδο