Βρογχεκτασία: Οι συννοσηρότητες επιδεινώνουν τις εκβάσεις

Η μελέτη έδειξε ότι η πολυνοσηρότητα είναι συχνή στην βρογχεκτασία
Η μελέτη έδειξε ότι η πολυνοσηρότητα είναι συχνή στην βρογχεκτασία