Βρογχιολίτιδα και ΧΑΠ: Τι σχέση έχουν;

Η μελέτη τονίζει την πρώιμη παρέμβαση για τροποποίηση της νόσου σε ασθενείς με ΧΑΠ
Η μελέτη τονίζει την πρώιμη παρέμβαση για τροποποίηση της νόσου σε ασθενείς με ΧΑΠ