Διπλάσιοι Έλληνες υγειονομικοί εργάζονται στο βρετανικό σύστημα Υγείας στα χρόνια της κρίσης

Από το 1,1 εκατομμύριο εργαζόμενους στο NHS, οι 138.000 είναι μη Βρετανοί, δηλαδή το 12% του προσωπικού.
Από το 1,1 εκατομμύριο εργαζόμενους στο NHS, οι 138.000 είναι μη Βρετανοί, δηλαδή το 12% του προσωπικού.