ΕΟΦ: Πλαφόν 300 ευρώ ανά γιατρό το κόστος συμμετοχής σε συνέδριο

Οποιουδήποτε είδους σχετικά δικαιολογητικά δεν θα κατατίθενται εφεξής στον ΕΟΦ, αλλά θα αποτελούν ευθύνη του συμμετέχοντος.
Οποιουδήποτε είδους σχετικά δικαιολογητικά δεν θα κατατίθενται εφεξής στον ΕΟΦ, αλλά θα αποτελούν ευθύνη του συμμετέχοντος.