Επιτακτική ανάγκη η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής

''Η λήψη μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου είναι επιβεβλημένη''.
''Η λήψη μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου είναι επιβεβλημένη''.