Ερευνητική μεθοδολογία  του Ιονίου Πανεπιστημίου για νευροεκφυλιστικές νόσους κατακτά το Χάρβαρντ

Ο στόχος του εν λόγω προγράμματος συνεργασίας είναι η περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση καινοτόμων ψηφιακών βιοδεικτών σε μεγάλο εύρος νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.
Ο στόχος του εν λόγω προγράμματος συνεργασίας είναι η περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση καινοτόμων ψηφιακών βιοδεικτών σε μεγάλο εύρος νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.