Ευρωπαίοι και Έλληνες Φαρμακοποιοί συζητούν για την «Αυτοφροντίδα»

H ημερίδα με θέμα "Ευρωπαϊκό Πανόραμα: Αυτοφροντίδα και ο συμβουλευτικός ρόλος του Φαρμακοποιού", θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2018.
H ημερίδα με θέμα "Ευρωπαϊκό Πανόραμα: Αυτοφροντίδα και ο συμβουλευτικός ρόλος του Φαρμακοποιού", θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2018.