''Έλα στη θέση μου, Γιατρέ!'': Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην ενσυναίσθηση

Η σχέση γιατρού-ασθενή στο επίκεντρο. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έρχεται να καλύψει το κενό.
Η σχέση γιατρού-ασθενή στο επίκεντρο. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έρχεται να καλύψει το κενό.