Ένζυμο από βακτήρια εντέρου μετατρέπει την ομάδα αίματος Α σε Ο

Επιστήμονες πιστεύουν ότι ανακάλυψαν αξιόπιστο τρόπο να μετατρέπουν ομάδα αίματος δότη σε ομάδα Ο.
Επιστήμονες πιστεύουν ότι ανακάλυψαν αξιόπιστο τρόπο να μετατρέπουν ομάδα αίματος δότη σε ομάδα Ο.