Μειωμένη χορήγηση στατινών προβλέπουν οι νέες αμερικανικές οδηγίες

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες στις ΗΠΑ για τη χρήση των στατινών κατά των καρδιαγγειακών ασθενειών, μειώνουν τον αριθμό των ασθενών που είναι κατάλληλοι για τη λήψη της συγκεκριμένης θεραπείας.
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες στις ΗΠΑ για τη χρήση των στατινών κατά των καρδιαγγειακών ασθενειών, μειώνουν τον αριθμό των ασθενών που είναι κατάλληλοι για τη λήψη της συγκεκριμένης θεραπείας.