Νέες οδηγίες για την υπέρταση- Πόσο χαμηλώνουν τα όρια

Οι οδηγίες- οι πρώτες από το 2003- επίσης εξαλείφουν την κατηγορία της προϋπέρτασης.
Οι οδηγίες- οι πρώτες από το 2003- επίσης εξαλείφουν την κατηγορία της προϋπέρτασης.