Παραδοσιακοί χοροί κατά της άνοιας - Τι έδειξε μελέτη σε 44 Έλληνες ηλικιωμένους

Ο χορός, ως σωματική δραστηριότητα, εμποδίζειτη γνωστική υποβάθμιση, βελτιώνοντας τον συντονισμό και τον έλεγχο των κινήσεων του σώματος.
Ο χορός, ως σωματική δραστηριότητα, εμποδίζειτη γνωστική υποβάθμιση, βελτιώνοντας τον συντονισμό και τον έλεγχο των κινήσεων του σώματος.